Očkování
 

Každé očkování znamená zvýšenou zátěž pro organizmus.

Očkujeme pouze zdravé děti.

Neočkujeme:
 • pokud jsou alergické projevy (pylová alergie, zhoršení atopického ekzému,
  kopřivka .......),
 • pokud je dítě v inkubační době ( pokud má např. sourozenec, nebo někdo
  v okolí infekční nemoc např. plané neštovice, spálu......).
 
Po očkování:
 •  je nutno setrvat 15-20 minut pod dohledem lékaře - v čekárně nebo poblíž ordinace,
 • zajistěte dítěti klid bez tělesné zátěže, neplánujte cestu mimo domov,
 • může být reakce do 48 hodin - zvýšená teplota, zarudnutí a bolestivost
  v místě vpichu, tyto reakce se mohou běžně vyskytnout,
 • pokud dojde k závažnější reakci po očkování - teplota nad 38,
  neztišitelný pláč,alergická vyrážka, nahlaste tyto reakce lékaři.
   Je nutno počítat s možnými výše zmíněnými celkovými a místními reakcemi,
   jako je únava, malátnost, zvýšená teplota, otok, zarudnutí a bolestivost v místě vpichu.
   Nepodceňujte proto dodržování klidového režimu, bez fyzické aktivity i v následujících
   nejméně 3 dnech, v den očkování raději zůstaňte doma, zvláště se vyvarujte místům
   s větší koncentrací lidí, tj. větší pravděpodobností nějaké nákazy.
 


Povinné očkování dětí

Pravidelné očkování dětí se řídí vyhláškou č. 537/2006 Sb. (novela č. 355/2017 Sb.) o očkování proti infekčním nemocem. Plošné očkování zahrnuje očkování proti devíti nemocem a provádí jej praktický lékař pro děti a dorost


Povinné pravidelné očkování dětí

 • Hexavakcína
  Plošné očkování dětí hexavakcínou proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, virové hepatitidě B, Haemophilus influenzae b a dětské obrně se provádí třemi základními a jednou posilující dávkou od 9. týdne (3. měsíce) věku.
 • Kombinovaná vakcína proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím
  Základní očkování proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím se provede živou očkovací látkou, a to mezi 13. - 18. měsícem po narození dítěte. Přeočkování se provede 1 dávkou ve věku od 5. až 6. roku dítěte.
 • Kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli
  Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli se provádí v 5. až 6. roce věku.
 • Kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrně
  Přeočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrně se provádí v 10. až 11. letech.


Nepovinné očkování dětí

 • Pneumokoková onemocnění
  U dětí se provádí očkování proti pneumokokovým nákazám neživou vakcínou. V indikovaném věku se jedná o hrazené nepovinné očkování. První dávku je možné aplikovat v identickém věku jako hexavakcínu.
 • Očkování proti HPV
  Nepovinné očkování proti HPV se provádí mezi 13. a 14. rokem života.
 • Meningokokové nákazy
  V indikovaném věku jsou hrazeny vakcíny proti typu A, B, C, W, Y.


Pravidelné očkování určité skupiny dětí

 • Tuberkulóza
  Očkování se provede u dětí s indikacemi, které posoudí lékař novorozeneckého oddělení, případně registrující lékař pro děti a dorost. Na základě zákonným zástupcem dítěte a lékařem vyplněného dotazníku k definici rizika tuberkulózy, odesílá lékař dítě splňující indikace do pracoviště kalmetizace, kde je provedeno očkování.
 • HEP B
  Základní očkování novorozenců HBsAg pozitivních matek se provede jednou dávkou očkovací látky proti virové hepatitidě B nejpozději do 24 hodin po narození dítěte. Očkování těchto dětí dále pokračuje podle souhrnu údajů o přípravku hexavalentní očkovací látky.

 

Dětský očkovací kalendář hrazeného očkování v ČR platný k 1. 9. 2019
 
Termín
věk dítěte
Povinné očkování Nepovinné očkování
  Nemoc Očkovací látka Nemoc Očkovací látka
od 4. dne – 6. týdne Tuberkulóza
(pouze u rizikových dětí s indikací)
BCG vaccine SSI    
od 9. týdne (2. měsíc) Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna,
hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B
Hexavakcína: Hexacima
Infanrix hexa#
(1. dávka)
Pneumokoková onemocnění Synflorix,
Prevenar 13 (1. dávka)
4. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna,
žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B
Hexavakcína: Hexacima
Infanrix hexa #
(2. dávka-za 2 měsíce po 1. dávce)
Pneumokoková onemocnění Synflorix, 
Prevenar 13
(2. dávka-za 2 měsíc po 1. dávce)
11.-13. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna,
hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B
Hexavakcína: Hexacima
Infanrix hexa# (3. dávka)
Pneumokoková onemocnění Synflorix, Prevenar 13 (přeočkování)
13.-18. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix
M-M-RVAXPRO (1. dávka)
   
5.-6. rok Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix
M-M-RVAXPRO (2. dávka)
   
5.-6. rok Záškrt, tetanus, černý kašel dTap vakcína: Infanrix
Adacel (přeočkování)
   
10.-11. rok Záškrt, tetanus, černý kašel,
dětská obrna
dTap-IPV vakcína: 
Boostrix polio (přeočkování)
   
13.-14. rok     Onemocnění lidským papilomavirem Cervarix,
Gardasil,
Gardasil9 (celkem 2 dávky)


# Vakcína Infanrix hexa je určena pro očkování nedonošených dětí u kterých se aplikuje ve schématu 3+1

Poznámky:

V rámci povinného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví (v souladu s § 47 Zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.