Ceník lékařských výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

potvrzení letního, zimního tábora   50,-Kč
potvrzení přihlášky na střední školu, učiliště   50,-Kč
potvrzení přihlášky na vysokou školu 200,-Kč
vystavení zdravotnického průkazu dočasného 100,-Kč
vystavení zdravotnického průkazu trvalého 200,-Kč
výpis ze zdravotní dokumentace pro fyzickou osobu 200,-Kč
výpis ze zdravotní dokumentace pro právnickou osobu 200,-Kč
vystavení posudku pro soukromé účely pacienta 100,-Kč
vyjádření k umístění do ústavu sociální péče 100,-Kč
potvrzení k umístění dítěte do školky, jeslí   50,-Kč
jiná potvrzení pro soukromé účely pacienta 100,-Kč
potvrzení k adopci dítěte 100,-Kč
potvrzení pro studium v cizině 200,-Kč
duplikát očkovacího průkazu   50,-Kč
vyplnění tiskopisu pro úrazové pojištění 100,-Kč
sportovní prohlídky prvotní i opakované 200,-Kč

řidičský průkaz:

 
- kategorie M" 100,-Kč
- rozšížení M na další 200,-Kč
- kategorie B 300,-Kč
- další rozšíření     0,-KčUPOZORNĚNÍ:

Aministrativní úkony spojené s vyplňováním formulářů v cizích jazycích budou účtovány s přirážkou 100%.
Registrující dětští lékaři nejsou oprávněni potvrzovat schopnost uchazeče o zaměstnání či brigády. Toto potvrzení je oprávněn vystavit pouze smluvní lékař zaměstnavatele, většinou na základě vyhotovení výpisu ze zdravotní dokumentace registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Naše zařízení rovněž není oprávněno vystavovat posudky o bolestném, tj. bodové ohodnocení úrazu.