U M Ě N Í    O D E J Í T
====================================

Vážení rodiče, milí pacienti !

  Na začátku  roku 2023 mně bude 71 let. V končícím roce 2022 jsem prodělal  několik onemocnění, takže jsem se z poskytovatele  zdravotních služeb náhle dostal na druhou stranu barikády a stal se klientem.

  Jak jistě víte, zajistit chod naší ordinace v době dovolených  nebylo vůbec jednoduché. Což mne vedlo k úvahám o budoucnosti mé ordinace, kterou jsem budoval od roku 1992,  tedy celých 30 let. Protož je zřejmé,  že ten či onen neduh mne může potkat i v budoucnu. A byl bych velmi nerad,  kdybyste zůstali náhle bez lékaře a bez kontinuity péče ( jak se o tom občas mluví v televizi).

 Oslovil jsem proto MUDr. Zuzanu Najmanovou, která se vrací po mateřské dovolené. Dohodli jsme se, že od 1. ledna 2023 moji ordinaci převezme.

 Pro Vás, pacienty, se nic nemění.  Zůstáváte stále registrováni v naší ordinaci, ordinace zůstává ve stejných prostorách, zůstanou zde i sestřičky. Měnit se budou pouze ordinační hodiny, telefonní číslo na mobil a webové stránky. Není tedy třeba z Vaší strany cokoliv zařizovat.

Jedinou změnou bude,  že se na mém pracovním místě objeví nová paní doktorka. A já jí budu občas podle jejích potřeb chodit vypomáhat.

Prosím a žádám Vás, abyste tuto zásadní změnu přijali s pochopením.

Ve vlastním zájmu  sledujte laskavě informace na našich stávajících webových stránkách, kde budou detaily změn průběžně zveřejňovány ( www. doktortoman.cz)   .

MUDr. Jan Toman

====================================

Veškeré další informace o provozu ordinace, kontakty na MUDr. Zuzanu Najmanovou,

nový ceník placených sužeb a další informace hledejte na nových webových stránkách:

https://www.najmanovapediatrie.cz/

====================================